Sverigedemokraterna i Tibro | På Riktigt

Sverigedemokraterna

 

 

 

Med vänlig hälsning

Ordförande

Åse Nicklasson,

Jag tackar för förnyat förtroende som Ordförande för SD Tibro.

Jag tackar också valberedningen för ett mycket bra arbete, Årsmötet gick helt på valberedningens förslag. Ett stort tack även till mötes

Ordförande Jerry Jerzy Kucier och Kenneth Källström och sist men inte minst tackar jag alla våra fantastiska medlemmar